Philippe Jaroussky

Френският певец Филип Жаруски празнува рожден ден

Драги приятели на оперната музика, днес на 13 февруари 2018 г. пиша за един млад певец от Франция, за който през 2016 г. писах за пръв път малка статия, тъй като ми направи огромно впечатление. При това той е толкова млад, а е постигнал завидни успехи. Това е френският контратенор Филип Жаруски (Philippe Jaroussky), който днес навършва 40 години.

Прави ли ви впачатление, драги приятели, колко интересно звучи презимето на певеца – като че ли има някаква връзка с Русия? Доскоро и аз не знаех има ли нещо вярно в това предположение. След като разгледах тия дни Уикипедия-страницата на Жаруски на руски език, намерих сведения, които потвърждават тази теза. Ето цитат от руската медия „Известия“:

Русский француз

Петербургский фестиваль старинной музыки „Early Music“ завершился выступлением в обеих столицах всемирно знаменитого французского контратенора Филиппа Жарусски. Кому в фамилии Филиппа чудится что-то русское, тот недалек от истины. Семейная легенда повествует, что прадедушка певца эмигрировал из революционной России и при пересечении границы назвался: “Я – русский”.

(край на цитата)

Разбира се, това твърдение може да бъде измислено, ако не е потвърдено от достоверен източник. Такъв може да бъде самият Филип Жаруски. Действително, по време на негово концертно гостуване в Русия през 2006 г. той е направил изказване при едно интервю в Москва, което потвърждава окончателно верността на предположението. Аз разполагам с информация на английски език, поместена в руското издание на чужда медия и цитирам съдържанието й:

DE I / DESILLUSIONIST magazine

Аlexey Parin, Boris Ignatov and Pavel Tokaryev, leaders of radio program “The Opera Club” broadcast by “Echo of Moscow”, talking to Philippe Jaroussky. Some of the questions were asked by listeners on the phone.

DE I: What did you feel when you came to Moscow? What are you expecting of the city?

P.J.: I don’t know the country; I don’t understand the language; I am looking at everything through wide-open eyes, like a naпve child. Of course, my first architectural impressions were very strong.

DE I: But you’ve got some Russian blood. In Russian your name would sound “Ya-russky”.

P.J.: This is the case: when I was crossing the Russian border I told my name, and everybody were roaring with laughter. My grandfather fled from the Russian revolution. When he arrived at the French border he was asked about his name, and he answered: “Ya – russky (I am Russian)“. So it was written down. Though French people pronounce my name differently.

DE I: What was your first part?

P.J.: My first role was a part in Alessandro Scarlatti’s “Sedek”. Gerard Len was recording it later, and he needed a singer with a light high voice, maybe a woman, for the part of the son. At that time my voice was light, and after a few rehearsals with Len I suited the role.

DE I: Many singers have their own model singers that influence them professionally. Who among counter-tenors, in your opinion, has the ideal sound?

P.J.: I have got no ideal. In some singers I like one thing; in others I like another. For example, one of my great loves is Anri Ledroit, a French counter-tenor. He is a very deep and emotional artist. Of course, James Bowman and Gerard Len became big discoveries for me. I follow counter-tenors’ performances very carefully; I always want to be well informed. David Daniels deserves a special word: he’s been extending the counter-tenor repertoire recently, and he is singing many parts, which were never performed by counter-tenors before.

(край на цитата)

Съдържанието е ясно, но нека дам превод на български език:

ДE I: Какво чувствахте, когато дойдохте в Москва? Какво очаквате от града?
Ф. Ж.: Не познавам страната; Не разбирам езика; Гледам всичко през широко отворени очи, като надигнато дете. Разбира се, първите ми архитектурни впечатления бяха много силни.


ДE I: Но имате руска кръв. На руски името ви ще звучи “Я-руски”.
Ф. Ж.: Такъв е случаят: когато прекосявах руската граница, казах името си и всички се заливаха от смях. Дядо ми избягал от руската революция. Когато пристигнал на френската граница, той бил попитан за името му и отговарил: “Ya – russky (аз съм руснак)”. Така че го записали точно по казаното от него. Въпреки това, французите произнасят името ми по различен начин.


ДE I: Какво беше първото ви участие?
Ф. Ж.: Първата ми роля е изява в “Седек” на Алесандро Скарлати. Джерард Лен го записваше по-късно и имаше нужда от певец с лек глас, може би жена, за ролята на сина. По това време гласът ми беше лек, и след няколко репетиции с Лен, аз подхождах за ролята.


ДE I: Много певци имат свои собствени модели певци, които ги влияят професионално. Кой от контратенорите според Вас има идеалния звук?


Ф. Ж.: Нямам идеал. В някои певци ми харесва едно нещо, в други ми харесва друго. Например, един от моите любими певци е Анри Ледроа – френски контратенор. Той е много дълбок и емоционален художник. Разбира се, Джеймс Боуман и Джерард Лен станаха големи открития за мен. Следя много внимателно изпълнението на контра-тенорите, винаги искам да бъда добре информиран. Дейвид Даниълс заслужава специално внимание, той наскоро разширява контратеноровия си репертоар и пее много неща, които никога не са били изпълнявани от контратенори преди.

(край на превода)

През 2016 г. на днешния ден написах следното: „Разбира се, за Филип Жаруски още не съм писал до сега специална статия, но като прегледах тази вечер електронната си поща, видях една новина от моя ФБ-приятел Борис Димитров, който припомня днешния рожден ден на Филип Жаруски. От друга страна знаех по друг път, че българската певица Соня Йончева ще има този месец изяви заедно с Филип Жаруски, без да съм проучвал подробности. Това беше причина да седна и набързо да напиша статия за Филип Жаруски. Аз вече съм го споменавал в моя статия, когато писах през ноември 2015 г. за един негов колега от Германия, който вече направи световна кариера в този жанр на контратенорите, именно певеца Андреас Шол. Ето извадка от тази статия:

„Драги приятели на оперната музика, днес на 10 ноември 2015 г. нямах намерение да пиша за оперен артист. В списъка ми за български артисти няма юбилей, в този за артистите от други страни няма кръгла годишнина. В последно време се стремя за небългарски артисти да пиша само при кръгли годишнини, иначе при хиляди имена човек няма да има тази физическа възможност да спомене всички. Все пак и тук правя компромиси, когато лицето има голяма популярност или големи заслуги за музикалното изкуство в света, макар че това е съвсем индивидуално мнение. Така беше напоследък за Гуинет Джоунс, Бисерка Цвеич, Джоан Съдърланд.

Така че днес също ще направя едно изключение, като ви запозная с живота на един сравнително млад певец – контратенора със световна популярност Андреас Шол (Andreas Scholl), роден на 10 ноември 1967 г. в град Елтвил (около 17 хиляди жители) в провиниция Хесен, Германия. Андреас Шол днес навършва 48 години, но има зад гърба си внушителна концертна и оперна дейност не само в Германия, но и в редица други страни в Европа и извън нея“.

(край на цитата)

В тази статия за Андреас Шол на едно място пиша следното:

„В момента един съвсем млад контратенор от Франция – Филип Жаруски също е вече на върха на кариерата си. Ето нещо повече за него:

Филѝп Жарускѝ (на френски: Philippe Jaroussky; роден на 13 февруари 1978 г. в Мезон Лафит) е френски контратенор. Известен със своята виртуозна колоратурна техника и покоряващите си и жизнени изпълнения на барокови вокални творби, които допринасят за възраждането на интереса към музиката, създадена преди края на XVIII в.

Дипломата си получава от Факултета по Стара музика към Консерваторията на Париж през 2001 г. През 1996 г. започва да учи пеене при Nicole Fallien. През 2002 г. създава собствен състав, наречен „Artaserse“. Жаруски има чести участия с Ансамбъл Матеус (Ensemble Matheus), начело с Жан-Кристоф Спинози (Jean-Christophe Spinosi).

Особено изненадващо е това, че макар и на 37 години (б.а. Б.К.: става въпрос за годината 2015), Филип Жаруски е така известен в целия свят с изкуството си, че за него съществуват в момента Уикипедия-страници на 23 езика, включително и на български език. Там е дадена и неговата подробна дискография, съдържаща десетки заглавия от творби на Хендел, Вивалди, Скарлати, Монтеверди, Бах и редица други по-непознати барокови композитори“.

(край на цитата)

Преди още да пиша за биографията и творческия път на Филип Жаруски до сега, нека цитирам неговите изяви през 2016 и 2015 години, за да видим колко интензивна и широка е неговата дейност:

  / Bis Oper  Rolle  Ort   Jun 16   Concert Countertenor Kissinger Sommer Festival, Bad Kissingen  Jun 16   Recital contre-ténor Théâtre des Champs-Elysées, Paris  Apr 16   Oratorio pour la Passion de Notre Seigneur Jesus-Christ La Faute it Théâtre des Champs-Elysées, Paris ML: Cohën-Akenine;  Mär 16   Partenope Arsace Baluarte, Pamplona ML: Minasi;  Mär 16   Only the sound remains Spirit of the young man en De Nationale Opera, Amsterdam ML: André de Ridder; R: Sellars   Mär 16   Only the sound remains Fisher en De Nationale Opera, Amsterdam ML: André de Ridder; R: Sellars   Feb 16   Alcina Ruggiero Opéra Royal de Versailles ML: Dantone;  Feb 16   Alcina Ruggiero Opéra de Monte-Carlo ML: Dantone;  Jan 16   Partenope NoRole Palacio de la Ópera, La Coruña, La Coruna ML: Minasi;  Jan 16   Partenope Arsace it Théâtre des Champs-Elysées, Paris ML: Minasi;  Nov 15   Theodora Dydimus Concertgebouw, Amsterdam ML: William Christie;  Okt 15   Theodora Dydime en Théâtre des Champs-Elysées, Paris ML: William Christie; R: S Langridge   Jul 15   Alcina Ruggiero it Festival d’Aix en Provence, Aix-en-Provence ML: Marcon; R: Katie Mitchell   Jun 15   Concert Altus Händel-Festspiele Halle ML: Nathalie Stutzmann;  Mai 15   Concert Countertenor Salzburger Pfingstfestspiele ML: Nathalie Stutzmann;  Apr 15   Concert Countertenor Festspielhaus Baden-Baden  Apr 15   Concert contre-ténor Théâtre des Champs-Elysées, Paris  Mär 15   Recital contratenor Gran Teatre del Liceu, Barcelona  Mär 15   Recital contratenor Teatro de la Zarzuela, Madrid  Mär 15   Recital Contratenor Teatro de la Maestranza, Sevilla  Jan 15  Niobe, Regina di Tebe Anfione Théâtre des Champs-Elysées, Paris ML: O’Dette / S Stubbs;  Jan 15   Niobe, Regina di Tebe Anfione Opéra Royal de Versailles ML: O’Dette / S Stubbs;  Jan 15   Niobe, Regina di Tebe Anfione Le Pin Galant, Mérignac ML: Mealy; R: Gilbert Blin   

(край на цитата)

Прегледах този план и се спрях специално на операта „Алцина“ от Хендел, в която той играе главната роля на Руджеро. През 2015 г. бях слушал запис от изявата му през юли 2015 г. на фестивала в Aix-en-Provence във Франция и исках да видя какъв ще е състава при изявите през февруари 2016 г. в Монте Карло и във Версай. Тогава дойде и изненадата – и на двете места той играе заедно със Соня Йончева. Ето подробности:

George Frideric Handel   Alcina 4c Feb 2016   Monte-Carlo, Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo Dirigent   Ottavio Dantone   ~ Alcina    Sonya Yoncheva Ruggiero    Philippe Jaroussky Morgana    Emőke Baráth Bradamante    Delphine Galou Oronte    Anicio Zorzi Giustiniani Melisso    Christian Senn Oberto    Hasnaa Bennani

——–

George Frideric Handel   Alcina 6c Feb 2016   Versailles, Opéra Royal Opéra Royal de Versailles Accademia Bizantina Dirigent   Ottavio Dantone   ~ Alcina    Sonya Yoncheva Ruggiero    Philippe Jaroussky Bradamante    Delphine Galou Melisso    Christian Senn Morgana    Emőke Baráth Oronte    Anicio Zorzi Giustiniani Oberto    Hasnaa Bennani

(край на цитатите)

Не съм чел отзиви за двете изяви на 4-ти и 6-ти февруари, но любопитството ми се задоволи, след като научих че това са били съвместните изяви на Жаруски и Йончева, за които споменах в началото на статията. Радват ме тези нови изяви на Соня Йончева, сега в съвсем друг репертоар след големите й постижения в МЕТ в Ню Йорк през последните години. Очевидно певицата разширява репертоара си в други жанрове и това е чудесно.

Сега ще се спра на някои подробности от биографията на Жаруски. Както се разбра, за него има Уикипедия-страница на български език, която ще ползвам за тази цел. Изненадва ме факта, че докато за редица големи български певци изобщо няма Уикипедия-страници на български език, то тази за французина Жаруски е напълно задоволителна и добре оформена. Просто ще я цитирам по-долу:

Филѝп Жарускѝ (на френски: Philippe Jaroussky, роден на 13 февруари 1978 г. в Мезон Лафит) е френски контратенор. Известен е със своята виртуозна колоратурна техника и покоряващите си и жизнени изпълнения на барокови вокални творби, които допринасят за възраждането на интереса към музиката, създадена преди края на XVIII век.

Дипломата си получава от Факултета по Стара музика към Консерваторията на Париж през 2001 г. През 1996 г. започва да учи пеене при Nicole Fallien. През 2002 г. създава собствен състав, наречен „Artaserse“. Жаруски има чести участия с Ансамбъл Матеус (Ensemble Matheus), начело с Жан-Кристоф Спинози (Jean-Christophe Spinosi).

Дискография

 • Alessandro Scarlatti: Sedecia, Re di Gerusalemme. Lesne, Pochon, Harvey, Padmore. Il Seminario Musicale, Gérard Lesne. Virgin Veritas (rec. November 1999, École Sainte-Geneviève, Versailles, France)
 • Claudio Monteverdi: L’incoronazione di Poppea. Laurens, Oliver, Schofrin, Oro. Ensemble Elyma, Gabriel Garrido. K617 (rec. July/August 2000, Chiesa San Martino, Erice, Italy)
 • Pierre Menault: Vêpres pour le Pére la Chaize. Greuillet, Janssens, Lombard, van Dyck. Ensemble La Fenice, Jean Tubéry. K617 (rec. April 2001, chiesa Saint-Lazare, Avallon, France)
 • Giavanni Battista Bassani: La morte delusa. Galli, del Monaco, Piolino, Sarragosse. Ensemble La Fenice, Jean Tubéry. Opus 111 (rec. August 2001, Delft, Nederland)
 • Antonio Vivaldi: Catone in Utica. Edwards, Laszczkowski, Cangemi, Faraon. La Grande Écurie, Jean-Claude Malgoire. Dynamic (rec. November 2001, Théâtre Municipal, Tourcoing, France)
 • Antonio Vivaldi: La Verità in cimento. Rolfe-Johnson, Stutzmann, Laurens, Mingardo. Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi. Naïve – Opus 111 (rec. September 2002, Eglise de Daoulas, Bretagne, France)
 • Benedetto Ferrari: Musiche varie. Ensemble Artaserse. Ambroisie (rec. October/December 2002, Chapelle Jésus-Enfant – Paroisse Ste. Clothilde, Parigi, France)
 • George F. Handel: Agrippina. Gens, Perruche, Smith, Grégoire, di Falco. La Grande Écurie, Jean-Claude Malgoire. Dynamic (rec. March 2003, Théâtre Municipal, Tourcoing, France)
 • Un concert pour Mazarin. Ensemble La Fenice, Jean Tubery. Virgin Classics, 2004 (rec. June 2003, Abbaye de Saint-Michel, Thiérache, France)
 • Claudio Monteverdi: Selva morale e spirituale. Spiritualità e liturgia/I salmi vespertini/Vespro dei Martiri/L’eloquenza divina. Ensemble Elyma, Gabriel Garrido. Ambronay Edition (rec. 2003/2004, Festival de Ambronay, France)
 • Antonio Vivaldi: Orlando furioso. Larmore, Lemieux, Cangemi. Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi. Naïve – Opus 111 (rec. June 2004, Eglise de Daoulas, Bretagne, France)
 • Claudio Monteverdi: L’Orfeo. van Rensburg, Gerstenhaber, Thébault, Gerstenhaber, Gillot, Kaïque. La Grande Écurie, Jean-Claude Malgoire. Dynamic (rec. October 2004, Théâtre Municipal, Tourcoing, France)
 • Antonio Vivaldi: Virtuoso cantatas. Ensemble Artaserse. Virgin Veritas (rec. October 2004, Chapelle des sœurs auxiliaires, Versailles, France)
 • Antonio Vivaldi: Griselda. Lemieux, Cangemi, Kermes, Ferrari, Davies. Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi. Naïve – Opus 111 (rec. November 2005, Salle Surcouf, Foyer du Marin, Brest, France)
 • Beata Vergine, Motets à la Vierge entre Rome et Venise, Ensemble Artaserse. Virgin Classics (rec. December 2005, Eglise Notre-Dame du Liban, Parigi, France)
 • Vivaldi Heroes. Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi. Virgin Classics (rec. October 2006, Auditorium de l’Ecole Nationale de Musique, Brest, France)
 • Carestini, the story of a castrato. Le Concert d’Astrée, Emmanuelle Haïm. Virgin Classics, 2007
 • Johann S. Bach: Magnificat – George F. Handel: Dixit Dominus. Dessay, Deshayes, Spence, Naouri. Le Concert d’Astrée, Emmanuelle Haïm. Virgin Classics, 2007
 • Antonio Vivaldi: Nisi Dominus/Stabat Mater. Jaroussky, Lemieux. Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi. Naïve (rec. July 2007, Salle Surcouf, Brest (France))

(край на цитата)

Една прецизно написана дискография, което показва че авторът е музикант с добри познания в тази област.

В общи линии това бяха сведенията за Филип Жаруски до февруари 2016 г. Сега ще добавя някои нови факти от творческата му биография.

В източници на немски език се дават следните сведения:

През сезона 2015/2016 Филип Жаруски е удостоен с почетното звание Artist in Residencе към Konzerthaus Berlin. Това понятие доскоро не ми беше известно, поради което искам да дам някои пояснения за читателите си. Ето дефиниция на немски език:

„Unter Artist in Residence sind Programme zu verstehen, die es Künstlern unterschiedlicher Fachrichtungen (Schauspieler, Bildende Künstler, Musiker, Schriftsteller) erlauben, ihre kreativen Tätigkeiten ohne unmittelbaren Einsatz eigener finanzieller Mittel auch außerhalb ihres Kulturkreises auszuüben. Sie versetzen die Residenzkünstler über Stipendien oder Einladungen von Institutionen wie Galerien, Museen, Theatern, Künstlerhäusern oder Hochschulen in die Lage, einen lebendigen Austausch mit Künstlern unterschiedlicher kultureller und regionaler Hintergründe oder Herkunft, insbesondere des Gastlandes, zu pflegen“.

Превод:

Под „Artist in Residenceсе разбират различни програми, които позволяват на артисти от различни жанрове (театрални актьори, художници, скулптури, музиканти, писатели и други) да показват креативните си способности без да влагат в дадена изява свои собствени средства, когато тия изяви са извън кръга на собствения жанр. Тези програми позволяват на носителите им да получат стипендии или покани от различни институции, като галерии, музеи, театри, културни домове и висши учебни заведения, при което тези личности могат да поддържат непосредствен контакт с артисти от различни жанрове или насоки, особено с такива от държавата или региона, в която или в който са поканени.

(край на превода)

Твърде интересно понятие – характерно за различните разнообразия на културния живот в Германия. Намирам го за много полезно, понеже разширява кръгозора на даден артист, който има тази възможност да обогати собствените си артистични познания и в други области.

Други новини за Филип Жаруски: през 2016 г. на негово име е наречен един астероид – (332183 – Jaroussky).

За неговия албум „Green той получава през 2016 г. титлата „Певец на годината при конкурса „ЕCHO Klassik“. Интересно, за този албум „Greenаз прочетох наскоро рецензия на български език, която искам да цитирам тук:

„Classic FM“ 2015

Жаруски издава диск по творби на Верлен

Френският контратенор Филип Жаруски обяви издаването на най-новия си диск ”Green”, който предстои да се появи на световния музикален пазар на 17 февруари 2015 г. С този звукозаписен проект оперният певец отдава почит на френските песни, създадени през 19 в. и 20 в., по стихове на един от основоположниците на символизма в поезията Пол Верлен (1844-1896). Въпреки че е бил обявен за водач на декадентството, неговият пример е послужил за вдъхновение на много съвременни френски композитори от епохата – Дебюси (чиято „Лунна светлина” из Бергамската сюита е написана въз основа на едноименната творба на Верлен), Форе, Сен-Санс, Масне и Шабрие. Албумът носи заглавието на едно от стихотворенията на Верлен, което е част от сборника „Романси без думи”. По думите на Жаруски поетът „внушава едновременно усещането за абстракция и неуловимост, чрез чувствената ласка на любимия човек. Тази чувственост се усеща във всички негови произведения”. В този албум контратенорът се осмелява да включи и творби на композитори от миналия век като Артур Онегер и Едгар Варез и на съвременници като Жорж Брасенс, Шарл Трене и Лео Фере. Партньори в новия музикален проект на Жаруски са музикантите от струнен квартет „Ебен”, френският композитор и пианист Жером Дюкро, както и оперната певица Натали Стуцман (контраалт), с която той вече е работил за албума си „Heroes from the Shadows”.

„Много хора вероятно са изненадани защо контратенорите трябва да изпълняват тези песни. Ако се замислим, липсва репертоар за контратенори с изключение на съвременната музика, написана специално за тях. Повечето смятат, че ние изпълняваме репертоара на кастратите, които, както знаете, са имали много различни гласове от нашите. Защо да не навлезем в други музикални светове, ако чувстваме, че те са подходящи за нашите гласове?”, коментира Жаруски. „Винаги съм имал подчертан афинитет към френската песен. Дори и един певец да владее няколко езика, той запазва специфичното си звукоизвличане към майчиния си език. Това важи особено при франкофоните, които могат да покажат красотата и многообразието от нюанси на своя език. В Дебюси, Масне или Рейналдо Хан всичко е въпрос на нюанси”, обяснява оперният изпълнител.

Албумът на Жаруски е вторият в неговата кариера, посветен на френската песен, след издаването на диска „Опиум” през 2009 г. Контратенорът, който след броени дни ще навърши 37 години, подготвя представянето на новата звукозаписна продукция с рецитали в Германия, Испания и Австрия до средата на 2015 г.

(край на цитата)

През сезона 2016/2017 Филип Жаруски е удостоен с почетното звание „Artist in Residenceпри NDR Elbphilharmonie Orchester (Филхармонията на предавателя „Северогерманско радио“ в Хамбург).

През 2017 г. Филип Жаруски гостува в Хамбург при два концерта в новата импозантна сграда с негови песенни изпълнения в съпровод на Елб-филхармонията под диригентството на главния диригент Томас Хенгелброк – един чудесен артист, който аз често слушам всяка неделя сутрин в предавания по телевизията на канала NDR в Хамбург.

Цитирам нова добавка в днешната статия – изявите на Филип Жаруски след февруари 2016 г. до сега и запланувани такива за 2018 година:

Von  / BisOper Rolle Ort 
 Jan-Feb 18  Only the sound remainsSpirit/ Angel enOpéra National de ParisML: Ernest Martínez; R: Sellars 
 Dez 16-Jan 17  AlcinaRuggiero itOpernhaus ZürichML: G Antonini; R: C Loy 
 Jun 16  ConcertCountertenorKissinger Sommer Festival, Bad Kissingen
 Jun 16  Recitalcontre-ténorThéâtre des Champs-Elysées, Paris
 Mai 16  RecitalCountertenorÓpera de Bellas Artes, Mexico City
 Apr 16  Oratorio pour la Passion de Notre Seigneur Jesus-ChristLa Faute itThéâtre des Champs-Elysées, ParisML: Cohën-Akenine;
 Mär 16  PartenopeArsaceBaluarte, PamplonaML: Minasi;
 Mär 16  Only the sound remainsSpirit of the young man enDe Nationale Opera, AmsterdamML: André de Ridder; R: Sellars 
 Mär 16  Only the sound remainsFisher enDe Nationale Opera, AmsterdamML: André de Ridder; R: Sellars 
 Feb 16  AlcinaRuggieroOpéra Royal de VersaillesML: Dantone;

(край на цитата)

Особен интерес предизвиква изявата му през 2018 г. в Париж – участие в творба от 2015 година на финландската композиторка Kaija Saariaho:

Kaija Saariaho   Only the sound remains 23p, 25, 27 Jan 2018; 1, 4, 7 Feb 2018   Auf Englisch mit Übertiteln auf Französisch, Englisch Paris, Opéra Bastille Opéra National de Paris Dirigent   Ernest Martínez Regisseur   Peter Sellars Bühnenbild   Julie Mehretu Kostüme   Robby Duiveman Beleuchtung   James F Ingalls sound    Christophe Lebreton   ~ Spirit/ Angel    Philippe Jaroussky Priest/ Fisherman    Davone Tines

(край на цитата)

Съвсем кратка информация за авторката:

Кайя Саариахо (Kaija Anneli Saariaho) е родена на 14 октомври 1952 г. в Хелзинки. Тя учи в Музикалната академия на името на Жан Сибелиус в родния си град при авангардиста Paavo Heininen и основава с Magnus Lindberg и други музиканти групата „Open Ears“. По-късно продължава образовнанието си в Германия – във Фрайбург при Brian Ferneyhough и Klaus Huber , взема участие в ежегодните „Курсове за Нова музика в Дармщадт“ и следва от 1982 г. в IRCAMCentre Pompidou в Париж, където живее продължително време и там интересите й са в областта на композиции с ползване на компютри и работа със записи и електроника на живо (Live-Elektronik).

(край на цитата)

За самата творба ще цитирам сведение на английски език:

Only The Sound Remains (2015)

Commissioned by Dutch National Opera, Finnish National Opera, Opera de Paris, Teatro Real Madrid and Canadian Opera Company.

Publisher – Chester Music Ltd

Category – Opera and Music Theatre

Year Composed – 2015

Duration – 1 Hours 55 Minutes

Chorus vocal ensemble (SATB)

Language – English

Soloist – countertenor, bass baritone

Programme Note

Kaija Saariaho – Only The Sound Remains (2015)

BRIEF SYNOPSIS

Only the Sound Remains combines two short operas inspired by Nôh dramas: Always strong (original title Tsunemasa) and Feather mantle (Hagoromo), based on translations by Ezra Pound and Ernest Fenollosa.

In Always Strong, a young lute player named Tsunemasa returns as a spirit to the court following his death under violent circumstances. When alive, his playing on the Biwa lute was erotic and heavenly but he cannot find happiness again. The monk Gyōkei contacts the spirit and offers the Biwa lute before the altar of the deceased and performs a service with music. Tsunemasa’s spirit touches the lute briefly before disappearing slowly.

In Feather Mantle, a fisherman named Hakuryō goes fishing with his companions and finds a beautiful robe hung on a pine branch. When he attempts to take it home as a family heirloom, a celestial maiden appears and asks him to return the robe to her. At first, Hakuryō refuses to return it. However he is moved by the celestial maiden who laments that she cannot go home to heaven without it. The fisherman argues with her and finally promises to return it if she will show to him her dance or at least part of it. She accepts his offer and eventually disappears in the haze, beyond the peak of Mount Fuji – only the sound remains.

(край на цитата)

Очевидно едно впечатлително произведение за любителите на Новата музика. При това режисурата в Париж през 2018 г. е на големия артист Питър Селърс.

Какви нови изяви има Филип Жаруски в плана си за настоящата 2018 година? През месеците март, май и юни той ще има редица оперни изяви във Франция, за които четем в банка данни на немски език:

George Frideric Handel   Alcina 14, 16, 18, 20 Mär 2018   Auf Italienisch mit Übertiteln auf Französisch Paris, Théâtre des Champs-Elysées Théâtre des Champs-Elysées Orchestre du Concert d’Astrée Chœur du Concert d’Astrée Dirigent   Emmanuelle Haïm Regisseur   Christof Loy Bühnenbild   Johannes Leiacker Kostüme   Ursula Renzenbrink Beleuchtung   Bernd Purkrabek Choreograph   Thomas Wilhelm   ~ Alcina    Cecilia Bartoli Ruggiero    Philippe Jaroussky Morgana    Julie Fuchs Bradamante    Varduhi Abrahamyan Oronte    Fabio Trümpy Melisso    Krzysztof Bączyk Cupido    Barbara Goodman Produktion von Opernhaus Zürich

(край на цитата)

Четем името на световно известната певица Чечилия Бартоли. А през май и юни следват изяви на Жаруски в операта „Орфей и Евридика“:

Christoph Willibald Gluck   Orfeo ed Euridice
(“Orpheus und Eurydike”) [P] 22, 25, 27m, 28, 31 Mai 2018; 2 Jun 2018   Auf Italienisch mit Übertiteln auf Französisch Paris, Théâtre des Champs-Elysées Théâtre des Champs-Elysées I Barocchisti Chœur de Radio France Dirigent   Diego Fasolis Regisseur   Robert Carsen Ausstattung   Tobias Hoheisel Beleuchtung   Robert Carsen, Peter van Praet   ~ Orfeo    Philippe Jaroussky Euridice    Patricia Petibon Amore    Emőke Baráth Neue Koproduktion mit Château de Versailles Spectacles, Versailles; Lyric Opera of Chicago

(край на цитата)

Допълнително на 8 и 10 юни 2018 г. същата опера „Орфей и Евридика“ ще бъде представена и в Оперния театър във Версай със същия ансамбъл.

Нека поздравим Филип Жаруски за рождения му ден и през следващите години да очакваме нови постижения – това положително ще стане. Аз съм слушал редица негови записи и предавания по телевизията и съм възхитен от изкуството му като контратенор – един много специфичен теноров жанр, който изисква голям талант и особено развита техника. Сигурно и в България вече има певци, които се развиват в тази насока.

Нека пожелаем всичко най-хубаво – на първо място добро здраве на Филип Жаруски по случай навършване на кръглите 40 години на днешния 13 февруари 2018 г.

……………………..

Изпълнение на Филип Жаруски:

Philippe Jaroussky sings Lascia ch’io pianga at the Echo .

https://www.google.de/search?q=youtube+Philippe+Jaroussky&source=hp&ei=t55TZJfdFojQgQbk1JCoBQ&iflsig=AOEireoAAAAAZFOsxy2DLduJr0XNX5VQatyGgprpUYx0&ved=0ahUKEwjXlMaEz9v-AhUIaMAKHWQqBFUQ4dUDCAs&uact=5&oq=youtube+Philippe+Jaroussky&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOhEILhCDARDHARCxAxDRAxCABDoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCABBCxAzoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUILhCABDoLCC4QgAQQsQMQgwE6BAgAEAM6CAguELEDEIAEUABY1h1g4ixoAHAAeACAAcIBiAG3BpIBAzcuMpgBAKABAaABAg&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:97f38c38,vid:IXuoh2Q7ieY

…..

Изпълнение на Филип Жаруски:

Philippe Jaroussky – Ombra mai fu (Cavalli: Opera Arias)

https://www.google.de/search?q=youtube+Philippe+Jaroussky&source=hp&ei=t55TZJfdFojQgQbk1JCoBQ&iflsig=AOEireoAAAAAZFOsxy2DLduJr0XNX5VQatyGgprpUYx0&ved=0ahUKEwjXlMaEz9v-AhUIaMAKHWQqBFUQ4dUDCAs&uact=5&oq=youtube+Philippe+Jaroussky&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOhEILhCDARDHARCxAxDRAxCABDoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCABBCxAzoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUILhCABDoLCC4QgAQQsQMQgwE6BAgAEAM6CAguELEDEIAEUABY1h1g4ixoAHAAeACAAcIBiAG3BpIBAzcuMpgBAKABAaABAg&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:906691f1,vid:tha82wHV_XQ

…..

Изпълнение на Филип Жаруски:

Philippe Jaroussky – Vivaldi aria

https://www.google.de/search?q=youtube+Philippe+Jaroussky&source=hp&ei=t55TZJfdFojQgQbk1JCoBQ&iflsig=AOEireoAAAAAZFOsxy2DLduJr0XNX5VQatyGgprpUYx0&ved=0ahUKEwjXlMaEz9v-AhUIaMAKHWQqBFUQ4dUDCAs&uact=5&oq=youtube+Philippe+Jaroussky&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOhEILhCDARDHARCxAxDRAxCABDoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCABBCxAzoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUILhCABDoLCC4QgAQQsQMQgwE6BAgAEAM6CAguELEDEIAEUABY1h1g4ixoAHAAeACAAcIBiAG3BpIBAzcuMpgBAKABAaABAg&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:581c3f60,vid:9zQX2XqAE8c

…..

Изпълнение на Филип Жаруски:

Philippe Jaroussky singt “Chanson d’automne” (Charles …

https://www.google.de/search?q=youtube+philippe+jaroussky&source=hp&ei=-KFTZIGOI6CPi-gPxquSoAU&iflsig=AOEireoAAAAAZFOwCNAoLKrinO_oDlQ6jS_JhsXo80J6&oq=you+tube+philipe+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQDRCABDIHCAAQDRCABDIHCAAQDRCABDIGCAAQHhANMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOhEILhCDARDHARCxAxDRAxCABDoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCABBCxAzoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOgUILhCABDoFCAAQgAQ6BAgAEAM6CAguELEDEIAEOhAILhCABBCxAxDHARDRAxAKOhAILhDHARCxAxDRAxCABBAKOgcIABCABBAKOggIABAWEB4QClAAWLNDYK9eaABwAHgAgAFhiAGPCpIBAjE3mAEAoAEB&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:ed69fbef,vid:8Y_6jHgHt64

……

Изпълнение на Филип Жаруски:

Philippe Jaroussky & Thibaut Garcia perform Dowland: In …

https://www.google.de/search?q=youtube+philippe+jaroussky&ei=B6JTZMngNcORsAfB5IWwAw&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwiJgJOZ0tv-AhXDCOwKHUFyATYQ8tMDegQIBxAG&biw=1366&bih=635&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:7eb936fe,vid:AJ_Nh-QXmAQ

……